Onze klanten

We helpen alle rechthebbenden discreet verder na het indienen van een attest van het OCMW. Situaties die kunnen leiden tot zo’n attest zijn leefloon, budgetbeheer, collectieve schuldbemiddeling, langdurige ziekte, invaliditeit… Vraag raad aan uw OCMW-contactpersoon.

Onze vrijwilligers

Onze 50 vrijwilligers maken het verschil. Iedere dag werken meerdere vrijwilligers aan het organiseren van een hygiënische en dagverse voedselbedeling in een warm en laagdrempelig onthaal.

Onze stuurgroep

Met steun van diverse non-profitorganisaties en serviceclubs, waaronder de Lions en Rotary Ieper,  en onder de vleugels van Welzijnsschakels, zetten de bestuurders zich in om vzw Op ’t Spoor te organiseren volgens de geldende regelgeving en in nauwe samenspraak met onze partners

Voorzitter: Piet Candeel

Wie ons een steuntje in de rug wil geven

Rekeningnummer: BE 13 0688 9758 10 39