Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich van voedsel te voorzien. Voedselbedeling Op ’t Spoor Ieper engageert zich om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze voedselbedeling verdeelt o.a. voedingsmiddelen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten met Europavlaggetje om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen. Dit alles in samenwerking met o.a. de 9 voedselbanken van het land.

De ESF+voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden. Op ’t Spoor werkt in dit verband nauw samen met De Wissel, een initiatief van Zorgnetwerk Ieper.