Als vzw Op ‘t Spoor verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze klanten en vrijwilligers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Piet Candeel
Grachtstraat 17 A, 8900 Ieper
optspoor@gmail.com

057 21 44 24 (op woensdagvoormiddag en vrijdag)

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

  • je kan deelnemen aan de voedselbedeling en andere activiteiten;
  • we je eventuele nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;
  • we de nodige subsidies of ondersteuning kunnen aanvragen;
  • je verzekerd bent tijdens je bezoek aan de winkel en tijdens activiteiten of tijdens je vrijwilligerswerk.

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of rijksregisternummer;
  • persoonlijk kenmerken: geslacht, nationaliteit , legaal/illegaal, gehandicapt;
  • voor de klanten: ook persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken van de leden van het gezin waarover sprake in het attest van het OCMW.

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

Zo maken wij bij vzw Op ’t Spoor op dit moment gebruik van een derde partij (Kind en Gezin) voor

  • het uitreiken van Pamperkaarten.

Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens verstrekt hebt.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijziging van deze verklaring

Vzw Op ’t Spoor kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze website en via een goed zichtbaar document in onze onthaalruimte.